0 Kč

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Ochrana osobních údajů je pro společnost Lion Catering s.r.o., IČ: 24309150 se sídlem Horácká 179, 250 84 Křenice nanejvýš důležitá a chceme být při zpracování vašich osobních údajů otevření a transparentní. Proto máme zásady, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a chráněny.

 

Kdo je správcem vašich osobních údajů?


Lion Catering s.r.o je správcem osobních údajů, které nám předáváte, a je zodpovědný za vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

Kde vaše údaje ukládáme?


Údaje, které od vás shromažďujeme, jsou uloženy v Evropském ekonomickém prostoru (EEP), ale mohou být také přenášeny a zpracovávány v regionu mimo EEP. Jakýkoli takový přenos osobních údajů bude prováděn v souladu s platnými zákony.

Pro převody mimo EEP bude Lion Catering s.r.o používat standardní smluvní doložky a doložky o důvěrnosti jako záruky pro regiony bez příslušného rozhodnutí Evropské komise.

Kdo přistupuje k vašim datům?


Vaše údaje mohou být sdíleny v rámci skupiny Lion Catering s.r.o. Vaše údaje nepřenášíme, neprodáváme ani nevyměňujeme pro marketingové účely třetím stranám mimo skupinu.

Údaje předávané třetím stranám se používají pouze k poskytování našich služeb. Níže naleznete, které kategorie třetích stran jsou zapojeny do každého konkrétního procesu.

Jaký je právní základ pro zpracování?


U každého konkrétního zpracování osobních údajů, které od vás shromažďujeme, vás budeme informovat, zda je poskytnutí osobních údajů zákonné, pokud je to nezbytné pro uzavření smlouvy, o povinnosti poskytnout osobní údaje nebo o možných důsledcích, pokud se rozhodnete tak neučinit.

 

Jaká jsou vaše práva?


Právo na přístup:
Máte právo kdykoli požádat o informace o osobních údajích, které uchováváme. Za účelem poskytnutí vašich osobních údajů se můžete obrátit na společnost Lion Catering s.r.o

 

Právo na přenositelnost:
Kdykoli společnost Lion Catering s.r.o zpracovává vaše osobní údaje automatizovanými prostředky na základě vašeho souhlasu nebo dohody, máte právo získat kopii přenesených údajů pro sebe nebo pro jinou stranu. To zahrnuje pouze osobní údaje, které jste nám poskytli.

 

Právo na opravu:
Máte právo požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné, včetně práva na doplnění neúplných osobních údajů.

 

Vaše právo vznést námitku proti procesu oprávněného zájmu:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Lion Catering s.r.o. Společnost Lion Catering s.r.o nebude nadále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme legitimní důvod pro soudní řízení, které překračuje vaše práva, nebo kvůli právním nárokům.

 

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu:
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu, včetně profilovací analýzy prováděné pro účely přímého marketingu. Z přímého marketingu se můžete odhlásit kontaktováním naší podpory na adrese info@lioncatering.cz

 

Právo na omezení:
Máte právo požádat, aby společnost Lion Catering s.r.o omezila zpracování osobních údajů kontaktováním naší podpory na adrese info@lioncatering.cz

 

Jak můžete uplatnit svá práva?


Ochranu údajů bereme velmi vážně, a proto máme specializovaný personál, který má na starosti vaše práva. Vždy můžete být v kontaktu na e-mailové adrese info@lioncatering.cz

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu


Pokud se domníváte, že Lion Catering s.r.o zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Doba uchovávání údajů


Naše systémy budou uchovávat pouze takové archivní informace o vašich transakcích, kterých se uchovávání údajů týká, například v souvislosti s jakýmkoli nárokem, který můžete mít, například v souvislosti s právní zárukou nebo v souvislosti s jakýmikoli právními ustanoveními, která jsou povinná.

 

Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů


Možná budeme muset aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Nejnovější verze je vždy k dispozici na našich webových stránkách. Zveřejníme veškeré podstatné změny našich zásad ochrany osobních údajů, jako je účel, pro který používáme vaše osobní údaje, identitu vašeho provozovatele nebo vaše práva, ale nejen na ně.

 

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?


následující kategorie osobních údajů:

* kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo;

* datum narození;

* pohlaví;

* země;

 

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?


Údaje předávané třetím stranám se používají pouze k poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci webových stránek, které používáme webové agentury a analytické nástroje k hodnocení produktů.

 

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?


Zpracování osobních údajů pro váš účet je založeno na vašem souhlasu s vytvořením účtu. Zpracování vašich osobních údajů za účelem poskytnutí relevantních informací o produktech je založeno na našem oprávněném zájmu.

 

Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů


Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Lion Catering s.r.o kontaktováním info@lioncatering.cz


 

Přímý marketing


Rádi bychom vám zaslali informace o našich produktech, které by vás mohly zajímat. Takové marketingové materiály však můžeme zasílat pouze v případě, že se pro ně rozhodnete. Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na to, zda jste souhlasili se zasíláním našich marketingových zpráv, můžete se snadno rozhodnout, že je později nebudete dostávat. Máte právo nám kdykoli zabránit v tom, abychom vás kontaktovali pro marketingové účely nebo poskytovali vaše informace ostatním členům skupiny Lion Catering s.r.o. Pokud si již nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely lze toto ukončit kontaktováním naší podpory na adrese info@lioncatering.cz
 

Cookies


Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a je z něj načten při následných návštěvách. Pokud používáte naše služby, předpokládáme, že souhlasíte s použitím takového souboru cookie. Chceme také zmínit, že můžete změnit nastavení souborů cookie v prohlížeči. Pokud nastavení zůstane nezměněno, soubory cookie se uloží do zařízení. Změna nastavení souborů cookie může omezit funkčnost webových stránek.
 

Jak používáme soubory cookie?


Používáme trvalé soubory cookie k uložení vaší domovské stránky a podrobností, pokud při připojení k webu vyberete možnost "Zapamatovat si mě". Soubory cookie použijeme k uložení vašich oblíbených produktů.

Soubory cookie používáme pro relaci, například když používáte funkci filtrování produktů k ověření, že jste přihlášeni nebo že jste přidali položku do nákupního košíku.

Používáme naše vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran ke shromažďování uživatelských statistik a údajů v souhrnné a individuální podobě v analytických nástrojích, abychom optimalizovali naše stránky a poskytli vám relevantní marketingové materiály.

Některé soubory cookie třetích stran jsou nastaveny službami, které se objevují na našich stránkách a jsou mimo naši kontrolu. Ty jsou nastaveny poskytovateli sociálních médií, jako je Twitter, Facebook a Instagram, a odkazují na schopnost uživatelů sdílet obsah na tomto webu, jak je uvedeno touto ikonou.

Používáme také soubory cookie třetích stran, které sledují aktivitu na více webech, abychom vám poskytli marketing na jiných stránkách / kanálech.

 

Odkazy


Webové stránky mohou obsahovat odkazy na odkazy na webové stránky patřící třetím stranám. Nemáme žádnou kontrolu, monitorujeme a nemůžeme být zodpovědní za ochranu údajů těchto třetích stran nebo za obsah takových stránek.